CV Iréne

Kontakt 

Mobil:             070 6203142
E-mail:            irene@merin.se

Arbetsliv

2020- Merin MiljöKemi
Utförda uppdrag:
+ Riskbedömning angående gravid arbetstagare.
+ Tvådelad distansutbildning över TEAMs – Kemiska riskkällor med eget arbete i mellan perioden.
+ Registrering i ECHA Submission Portal för Poison Centers Notification (PCN).
+ Laguppdatering med rekommendation om åtgärd.

2017-2019 Heltidspensionär
2015-2017 Volvo Cars Göteborg, Senior Expert Chemical Management på Health and Safety avdelningen, HR.
Ansvarade för den globala Chemical Management Processen med kontakter i Sverige, Belgien och Kina samt verksamheten i USA, som var under uppbyggnad. 
2011-2015 Merin MiljöKemi AB, egenföretagare med säker kemikaliehantering som nisch. Företaget är avvecklat.
2001-2011 AB Volvo, Företagshälsovården Volvo Powertrain Skövde, Yrkeshygieniker och Arbetsmiljöingenjör, med huvuduppgift att arbeta för säker kemikaliehantering hos samtliga kunder inkluderande AB Volvos verksamheter i Skövde och Vara, Volvo Cars verksamheter i Skövde och Floby samt de lokala återförsäljarna för Volvoföretagen.
1998-2000 Merin MiljöKemi, egenföretagare, säker kemikaliehantering, verksam på Gotland men med uppdrag för bl.a. Volvo Cars i Göteborg. 
1994-1998 AB Volvo Göteborg, Yrkeshygieniker och Arbetsmiljöingenjör för utvecklingsavdelningar på Volvo Personvagnar.
1985-1994 AB Volvo Göteborg, Toxikologisk expert och Yrkeshygieniker i en central funktion.
1978-1984 Medicinska laboratorier på sjukhus i Sundsvall, Stockholm och Göteborg

Utbildning

1998-1999 Miljövetenskap, KTH (10 poäng).
1984-1985 Skyddsingenjörs utbildning, Arbetsmiljöverket (40 poäng)
1975-1978 Fil. Kand., Universiteten i Göteborg och Uppsala (120 poäng varav Kemi 40, Biomedicin, 60, Toxikologi 20)
1972-1975 Vadsbogymnasiet Mariestad, Naturvetenskaplig linje.

Övrigt

Modersmål svenska.
Goda kunskaper i engelska
Viss kunskap i tyska

Mycket stor vana vid användning av datorer
Har arbetat med flera olika datasystem för kemikaliehantering.