Hem

På väg

Merin MiljöKemi har återuppstått som en enskild firma.

Jag, Irene Wahlqvist, säljer konsulttjänster inom området säker kemikaliehantering. Mina kunskaper för detta baseras på mångårig erfarenhet från framför allt verkstadsindustri. Jag bedömer faror, hanterar risker och informerar om kemiska riskkällor och mer där till. 
Jag har stor erfarenhet av att hålla utbildning, både på svenska och engelska, inför olika målgrupper.

På senare tid har jag fått erfarenhet av att registrera information i enlighet med bestämmelserna om Poison Centers Notification (PCN) i ECHA´s Submission portal. Registering för varor i enlighet med SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)) bestämmelserna skulle därmed också vara möjligt.

Under Arbetsätt kemiska risker presenterar jag det arbetssätt i sex steg jag tagit fram för hur en mindre verksamhet kan ha kontroll över sin kemikaliehantering och sina kemiska risker. 
Har till detta också tagit fram en utbildning omfattande tre tillfällen om ca. 1,5 timmar med eget arbete i mellanperioden.

Utbildning: Kemiska riskkällor med eget arbete

I Fakta om kemiska ämnen skriver jag om utvalda och aktuella kemiska ämnen och grupper av kemiska ämnen.

Kontakt via mail merin@merin.se