Hem

På väg

Merin MiljöKemi har återuppstått som en enskild firma.

Jag, Irene Wahlqvist, säljer konsulttjänster inom området säker kemikaliehantering. Mina kunskaper för detta baseras på mångårig erfarenhet från framför allt verkstadsindustri. Jag bedömer faror, hanterar risker och informerar om kemiska riskkällor och mer där till. 

Under Arbetsätt kemiska risker presenterar jag det arbetssätt i sex steg jag tagit fram för hur mindre verksamhet kan ha kontroll över sin kemikaliehantering och sina kemiska risker. 

I Fakta om kemiska ämnen skriver jag om utvalda och aktuella kemiska ämnen och grupper av kemiska ämnen.

Kemibloggen drivs om tid finns, där för jag fram mina åsikter med anknytning till kemi och kemiska ämnens påverkan på människa och miljö.

Kontakt via mail merin@merin.se